Alma Maternica

Ja sam sedam godina Tibeta na entu,

sedam neprospavanih godina majčinstva.

Ja sam stvoriteljica i hraniteljica života,

ja sam početak i završetak,

smrt!

Ja sam sastavljena i rastavljena,

presložena.

Ja sam destrukcija i kreacija,

ja sam nitko i ništa.

Ja sam sve!

 

 

Ja sam unuka, kćer, majka, žena i baka u nastajanju,

djevojka, mudra žena, starica.

Ja sam Bogorodica, Mokoš i Baba Jaga!

Ja sam čarobnica-glasnica, šamanka, žena-vrač,

šaptačica biljkama, životinjama i djeci.

Ja sam vidjelica i blagajnica u dućanu.

Ja sam žena muškarcu i žena ženi,

žena sebi!

Ja sam jebačica i domaćica.

Ja sam svemirski orgazam i utroba Zemlje,

centar Galaksije i grotlo jame.

Ja sam razjarena majka medvjedica 

i toplo njedro.

Ja sam mater, alma maternica,

ja sam axis mundi i deus ex machina!

 

 

Ja sam apsolutno drugačija od one prije

i potpuno jednaka u srži.

Ja sam svoja, nečija

i ničija.

Ja sam Ona Koja Jesam!

Ja nisam,

ja jesam.

Ja sam

© Marija Čukman